Menu

MESSAGE OF CHAIRPERSON KARLO A. B. NOGRALES
ARAW NG MANGGAGAWA

1 May 2024

Kaisa ng bumubuo ng Komisyon sa Serbisyo Sibil, ang aking mainit na pagbati sa lahat, lalo na sa 1.9 milyong puwersa ng serbisyo sibil ng isang makabuluhang paggunita ng Araw ng Manggagagawa.

Maraming salamat sa inyong mga kontribusyon para sa ating sama-samang pagsusumikap na makamit ang matatag, maginhawa, at panatag na buhay para lahat.

Ang Komisyon ay patuloy na nagsusulong ng mga programa at polisiya upang patuloy na maisakatuparan ang layuning ito. Isa na rito ang pagtulong sa mga kuwalipikadong Job Orders at Contract of Service workers na makakuha ng civil service eligibility upang magkaroon ng oportunidad na makakuha ng permanenteng posisyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng Career Service Eligibility – Preference Rating (CSE-PR).

Ang isa pa ay ang pagrebisa ng 2024 Rules and Regulations Governing the Exercise of the Right of Government Employees to Organize upang maitaguyod ang karapatan ng mga kawani na mag-organisa at makipag-negosasyon alinsunod sa probisyon ng 1987 Constitution.

Kukunin ko din ang pagkakataong hingin ang suporta ng lakas ng manggagawa sa isinusulong nating modernisasyon at digital transformation na naglalayong pag-ibayuhin ang kakayahan ng ating mga lingkod bayan at maisa-ayos at mapabilis ang paghahatid ng serbisyo publiko.

Muli, ang aking pagbati ng Maligayang Araw ng Manggagagawa.

Mabuhay ang manggagawang Pilipino, mabuhay ang serbisyo publiko!